Etusivu2020-05-12T14:35:00+03:00

Luomutuottajan edunvalvoja

Luomutuottajan
edunvalvoja

Ajankohtaiset asiat

Tässä viimeisimmät edunvalvontaan liittyvät julkaisut, lue lisää Edunvalvonta-sivulta.

IFOAM OE lähetti kirjeen 30.5.2022 ministeri Kurviselle

IFOAM OE tarjosi apua jäsenjärjestöille, jotta luomutuottajien näkemykset CAP valmistelun viimeistelyvaiheessa otettaisiin huomioon. Yhdistyneet Luomutuottajat otti tarjouksen vastaan ja toimitti suomalaisten luomuviljelijöiden puolesta analyysin Suomen esityksestä ja sen puutteista IFOAM OE asiantuntijoille. Tämän analyysin pohjalta on tehty ministeri Kurviselle ja maa- metsätalousministeriöön lähetetty kirje. Kirjeessä on nostettu esiin muutama keskeinen asia.

EU komission palaute Suomen CAP suunnitelmaan

Suomen CAP-suunnitelman saama runsas EU-komission palaute suunnitelman korjaamisesta ei tullut yllätyksenä. Suomi hylkäsi heti valmistelun alussa komission keskeiset tavoitteet muuttaa tukijärjestelmä toimenpidepohjaisesta järjestelmästä tavoiteperusteiseksi. Suomessa valittiin lähtökohdaksi säilyttää mahdollisimman paljon vanhaa toimenpidepohjaista tukijärjestelmää. Suomessa tehtiin virhearviointi, kun ekojärjestelmiä ja uudelleenjakotukea ei heti alettu valmistelemaan, vaikka ne olivat jäsenmaille pakollisia. Komissio kiinnittää erityisesti huomiota esityksen vaatimattomiin ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin. Palautteessa toistuu useasti, että kontribuutiota ilmasto- ja ravinnepäästöjen vähentämiseksi täytyy lisätä Suomessa voimakkaasti. Väitteet, että Suomen esitys nostaa huomattavasti ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kunnianhimoa, ovat komission palautteen perusteella vailla pohjaa.

Luomukorvauksen tasoa ja suhdetta muihin CAP tukiin on tarkasteltava uudestaan 

Luomukorvauksen tasossa on huomioitava keväällä 2022 tapahtuneet muutokset. Luomun pitää olla edelleen houkutteleva vaihtoehto kemialliselle viljelylle. Luomu ei ole riippuvainen ulkomailta tuotavista tuotantopanoksista ja lisää siten jokaisen maan huoltovarmuutta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut suuria muutoksia viljan hinnoissa. Tällä hetkellä tavanomaisen viljan hinta on jo ajoittain noussut luomuhintoja korkeammalle. Tavanomaisesta kasvintuotannosta on jopa tullut kannattavampaa kuin luomukasvintuotanto. Isot ja nopeat muutokset toimintaympäristössä pitää huomioida tukitasoissa. Tukitasojen pitää reagoida muutoksiin vuosittain.

Yhdistyneet Luomutuottajat logo

Yhdistyneet Luomutuottajat ry

Yhdistyneet Luomutuottajat ry (Finnish Organic Producer’s Alliance – FOPA) valvoo luomutuottajien ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lue lisää yhdistyksestä

Yhdistyneet Luomutuottajat - lehmät
Yhdistyneet Luomutuottajat - lampaat