Etusivu2020-05-12T14:35:00+03:00

Luomutuottajan edunvalvoja

Luomutuottajan
edunvalvoja

Ajankohtaiset asiat

Tässä viimeisimmät edunvalvontaan liittyvät julkaisut, lue lisää Edunvalvonta-sivulta.

Lausunto ”lannoitetuesta”

Yhdistyneet Luomutuottajat on antanut oman lausunnon. Lausunnossa kiinnitettiin erityisesti huomiota esityksen perusteluihin, jotka meidän mielestämme eivät olleet ajan tasalla. Lisäksi pidimme tukea haitallisena CAP’n ympäristötavoitteiden saavuttamisessa, ja huoltovarmuuden näkökulmasta tukitoimia pitäisi kohdistaa orgaanisten lannoitteiden käytön lisäämiseen ja typensidonnan hyödyntämiseen. Lannoitetuen sijasta pidämme tarpeellisempana tukitoimia maatalouden polttoainekustannuksien alentamiseksi. Ehdotamme, että liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteesta aiheutuva hinnan nousu vuodelle 2024 korvataan maataloudelle.

IFOAM OE lähetti kirjeen 30.5.2022 ministeri Kurviselle

IFOAM OE tarjosi apua jäsenjärjestöille, jotta luomutuottajien näkemykset CAP valmistelun viimeistelyvaiheessa otettaisiin huomioon. Yhdistyneet Luomutuottajat otti tarjouksen vastaan ja toimitti suomalaisten luomuviljelijöiden puolesta analyysin Suomen esityksestä ja sen puutteista IFOAM OE asiantuntijoille. Tämän analyysin pohjalta on tehty ministeri Kurviselle ja maa- metsätalousministeriöön lähetetty kirje. Kirjeessä on nostettu esiin muutama keskeinen asia.

Yhdistyneet Luomutuottajat logo

Yhdistyneet Luomutuottajat ry

Yhdistyneet Luomutuottajat ry (Finnish Organic Producer’s Alliance – FOPA) valvoo luomutuottajien ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lue lisää yhdistyksestä

Yhdistyneet Luomutuottajat - lehmät
Yhdistyneet Luomutuottajat - lampaat