Etusivu2020-05-12T14:35:00+03:00

Luomutuottajan edunvalvoja

Luomutuottajan
edunvalvoja

Ajankohtaiset asiat

Tässä viimeisimmät edunvalvontaan liittyvät julkaisut, lue lisää Edunvalvonta-sivulta.

Luomukorvaus 2023

Sitoumusehdoissa on suuri muutos aikaisempiin ehtoihin verrattuna myyntikasvien osalta 1) Myyntikasveja on viljeltävä joka vuosi vähintään 30 % siirtymäkauden ohittaneesta sitoumusalasta. 2) Myyntikasviluettelosta on poistettu puitavien viljojen seoskasvusto, viljojen ja öljykasvien seoskasvusto sekä asetuksen liitteessä mainittujen valkuaiskasvien seoskasvusto, viljojen ja asetuksen liitteessä mainittujen valkuaiskasvien seoskasvusto. 3) Myyntikasviksi ei lueta ennen tuleentumista korjattuvia kasvustoja.

Lausunto ”lannoitetuesta”

Yhdistyneet Luomutuottajat on antanut oman lausunnon. Lausunnossa kiinnitettiin erityisesti huomiota esityksen perusteluihin, jotka meidän mielestämme eivät olleet ajan tasalla. Lisäksi pidimme tukea haitallisena CAP’n ympäristötavoitteiden saavuttamisessa, ja huoltovarmuuden näkökulmasta tukitoimia pitäisi kohdistaa orgaanisten lannoitteiden käytön lisäämiseen ja typensidonnan hyödyntämiseen. Lannoitetuen sijasta pidämme tarpeellisempana tukitoimia maatalouden polttoainekustannuksien alentamiseksi. Ehdotamme, että liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteesta aiheutuva hinnan nousu vuodelle 2024 korvataan maataloudelle.

Yhdistyneet Luomutuottajat logo

Yhdistyneet Luomutuottajat ry

Yhdistyneet Luomutuottajat ry (Finnish Organic Producer’s Alliance – FOPA) valvoo luomutuottajien ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lue lisää yhdistyksestä

Yhdistyneet Luomutuottajat - lehmät
Yhdistyneet Luomutuottajat - lampaat