Edunvalvonta

Kevään 2020 luomusitoumukset ovat lausunnolla 5.2.2020 asti

Sitoumuksen jatkaminen vuodella

Sitoumusta voidaan jatkaa viiden vuoden sitoumuskaudenjälkeen vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2015 maatalouden luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen antanut aktiiviviljelijä voi jatkaa sitoumuksensa voimassaoloa vuodella 30 päivään huhtikuuta 2021 asti.

Uuden alan liittäminen sitoumukseen

Peltoalan lisääminen luomusitoumukseen olisi valtion talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen mahdollista myös neljäntenä, viidentenä ja kuudentena sitoumusvuonna. Vanhaan sitoumukseen voi liittää enintään viisi hehtaaria.

Uuden sitoumuksen tekeminen

Vuonna 2020 aktiiviviljelijä voisi antaa kokonaan uuden luonnonmukaista tuotantoa tai luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sitoumuksen.  Jos 2020 vanhoihin luomusitoumuksiin lisättävä ala on 5 ha tai suurempi, luomuviljelijä antaa uuden 5-vuotisen sitoumuksen, joka olisi voimassa uuden ohjelmakauden alkuun.

Asetuksen muutoksen avulla halutaan varmistaa ympäristötavoitteiden saavuttaminen mahdollisilla uusilla peltoaloilla myös sitoumusta jatkettaessa ohjelmakauden viimeisinä vuosina ja seuraavan rahoituskauden mahdollisella siirtymäajalla

Lue myös