Edunvalvonta

CAP 27

Vielä ei ole varmaa tietoa millainen lopullinen tukijärjestelmä tulee olemaan. Tällä sivulla kerrotaan ja kommentoidaan eri lähteistä saatua tietoa ja yritetään myös vaikuttaa tulevaan CAP-järjestelmään.

Järjestelmän rakenne muuttuu tulosperusteiseksi. EU asettaa tavoitteet jäsenmaille ja kukin jäsenmaa tekee oman esityksen siitä, miten EU:n asettamat tavoitteet aiotaan saavuttaa. Suomen esitys on toimitettava EU:lle 2019 vuoden loppuun mennessä. Tulevan talven aikana Suomen pitää valmistella  oman esityksen sisältö joka sitten lähetetään EU:n arvioitavaksi. Suomen esitys hyväksytään sen jälkeen, kun EU on arvioinut toteutuvatko asetetut tavoitteet Suomen esittämillä toimenpiteillä.

Ilmasto- ja ympäristöasioihin pitää koko tukipotista kohdistua 40 %. 

Kannustava järjestelmä I-pilariin

Suorien tukien viherryttämisvaatimus poistuu ja sen tilalle tulisi Ekojärjestelmä. Se olisi tiloille vapaaehtoinen ja se voisi olla kannusteperusteinen eli hyvistä teoista palkittaisiin.

Kustannusperusteiset korvaukset II-pilariin

Nykyisestä ympäristökorvauksesta kaikkia tiloja koskevat vaatimukset siirtyisivät kaikille tiloille pakolliseen järjestelmään ja uusiin sitoumuksiin jäisivät tiloille vapaaehtoiset toimenpiteet. Korvaus olisi näistä toimenpiteistä kustannusperusteinen, kuten nykyisinkin.

Kaikille pakolliset toimenpiteet

Täydentävät ehdot jää käsitteenä pois. Tilalle tulee uusi ehdollisuuden järjestelmä, jonka toimenpiteiden noudattaminen on kaikkien tukien maksamisen ehtona. Tämä kaikille tiloille pakollinen osio pitää sisällään nykyiset täydentävät ehdot ja sen lisäksi osia viherryttämisen ja ympäristötuen ehdoista.

Minusta Ekojärjestelmä olisi erinomainen lisäys tukipalettiin. Esimerkiksi luomutuotannossa käytettävät ilmastoon -ja maaperään positiivisesti vaikuttavat  toimenpiteet voitaisiin maksaa ympäristötuen toimenpiteinä ja kannusteperusteisesti voitaisiin tukea myyntikasvien tuotantoa.

Tukioikeudet poistuvat

Kaikille iloinen asia olisi tukioikeusjärjestelmästä luopuminen. Esityksessä tukioikeudet lakkautetaan uuteen järjestelmään siirryttäessä.

Lue myös