Edunvalvonta

Luomujärjestöjen kohtelu CAP valmistelussa

CAP-neuvotteluissa tuloksia odotetaan Portugalin puheenjohtajakaudella. 19.3. pidetyssä komission CDG CAP -asiantuntijakokouksessa komissio painotti nimenomaan organisaatioiden osallistumista ja piti erittäin tärkeänä tiedon sekä asiantuntijuuden jakamista CAP:n kansallisten strategioiden ja suunnitelmien laatimisessa.

Suomessa luomutoimijoiden osallistumisen estämistä MMM:n tekniseen suunnitteluun on hämmästelty, koska Suomen tilanne vaikuttaa olevan vastoin EU:n CAP:n kansallisesta suunnittelusta olevan regulaation artiklaa 94. FOPAn edustajat reklamoivat asiasta MMM:n 23.3. pidetyssä tiedotustilaisuudessa, jossa kävi selväksi, että Suomen suunnitelmat eivät vastaa komission asettamia Pellolta pöytään- ja Biodiversiteetti-strategioiden mukaisia suuntaviivoja.

Suomen kaavailtu tukijärjestelmä ei kannusta luomuun siirtymistä ja ehdotetut uudet vaatimukset itse asiassa vähentävät luomutilojen määrää vastoin EU:n tavoitteita. Lisäksi Suomi on valmistautunut erittäin huonosti ekojärjestelmiin, joiden tarkoituksena on erityisesti agroekologisten ja luomutoimenpiteiden tukeminen.

FOPAn reklamaatio ei miellyttänyt MMM:n virkamiehiä ja läsnäolleiden hämmästykseksi MTK:n edustaja kiitti vuolaasti MMM:tä tilaisuudessa ja ilmoitti MTK:n olevan erittäin tyytyväinen Suomen valmisteluun. FOPA on tiedottanut Suomen erikoisesta asetelmasta Euroopan kattojärjestöjä.

Lue myös