IFOAM EO toimitti päivitetyn CAP analyysin luomutuotannon tukemisesta EU komissiolle.

Raportti sisältää analyysin CAP suunnitelmasta kunkin jäsenmaan kohdalta siitä, miten luomutuotanto on otettu huomioon kansallisessa CAP suunnitelmassa sekä suosituksia, miten luomun osalta suunnitelmaa voidaan parantaa. Yhdistyneet Luomutuottajat on tuottanut aineiston Suomen tilanteesta raporttiin.

Raportista voidaan lukea, että EU 25 % tavoite luomupinta-alan kasvattaminen vuoteen 2030 mennessä ei ole toteutumassa. Raportin mukaan luomutuotannon tukeminen ei ole varattu riittävästi rahaa ja kansallisissa suunnitelmissa olevat toimenpiteet eivät tee luomutuotantoa houkuttelevaksi vaihtoehdoksi.

Analyysi on toimitettu EU:n komissiolle ja julkaistu 3.3.2022. Tavoitteena on osoittaa kansallisissa suunnitelmissa olevat puutteet toimenpiteissä ja rahoituksessa. Arvioidessaan kansallisia CAP suunnitelmia, EU käy läpi suunnitelman ja arvio, saavutetaanko sillä ne tavoitteet, jotka on asetettu. Ellei, niin komissio edellyttää muutoksia suunnitelmaan.

Suomen pitäisi saada vastaus omaan kansalliseen suunnitelmaan maaliskuun aikana. Yhdistyneet Luomutuottajat on lähettänyt ministeriöön tiedon Suomen CAP suunnitelmassa olevista ongelmakohdista ja muutosehdotuksia.

Linkki lehdistötiedotteeseen: IFOAM OE Lehdistötiedote

Linkki maakohtaiseen raporttiin luomutuotannon tukemisesta eri jäsenmaissa: Raportti jäsenmaista

Lue myös