Edunvalvonta

IFOAM OE lähetti 30.5.2022 kirjeen ministeri Kurviselle

IFOAM OE tarjosi apua jäsenjärjestöille, jotta luomutuottajien näkemykset CAP valmistelun viimeistelyvaiheessa otettaisiin huomioon. Yhdistyneet Luomutuottajat otti tarjouksen vastaan ja toimitti suomalaisten luomuviljelijöiden puolesta analyysin Suomen esityksestä ja sen puutteista IFOAM OE asiantuntijoille. Tämän analyysin pohjalta on tehty ministeri Kurviselle ja maa- metsätalousministeriöön lähetetty kirje.

Kirjeessä on nostettu esiin muutama keskeinen asia.

Suomen CAP suunnitelmasta puuttuu korotettu siirtymäkauden tuki luomuun siirtymisen yhteydessä.

Toinen huomio kohdistuu kasvipeitteisyyteen. Suomen ehdotuksessa on vain yksi korvaustaso. IFOAM OE suosittelee kaksitasoista järjestelmää kasvipeitteisyyteen, jossa aidolle vihreälle kasvipeitteisyydelle maksetaan korkeampaa tukea.

Kolmantena asiana kiinnitetään huomioita ekojärjestelmiin ja ympäristötukeen, missä luomutiloilta leikataan luomutuki, jos luomutila valitsee luonnonhoitopellon, monimuotisuuskasvuston tai suojavyöhykkeen.

IFOAM OE toivoo, että Suomessa tunnistettaisiin luomutuotannon edut ja mahdollisuudet ilmaston, biodiversiteetin, ympäristön, maaperän ja vesien suojelun sekä eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta.

Alkuperäinen kirje: IFOAM OE CAP letter

Lue myös