Lehdistötiedote

LUOMUTOIMIJOIDEN JÄRJESTÖ VAROITTAA RIITTÄMÄTTÖMÄSTÄ KUNNIANHIMOSTA JÄSENMAIDEN CAP STRATEGIA SUUNNITELMISSA

BRYSSELI, BELGIA, 18. marraskuuta 2021 – Luomuviljelijöiden järjestö julkaisi arvion luonnonmukaista maataloutta tukevista toimenpiteistä ja budjeteista jäsenmaiden luonnoksissa CAP:n strategisista suunnitelmista. Analyysi perustuu luomuviljelijöiden järjestön 19 jäsenmaan palautteeseen. Se osoittaa, että uusi CAP ei edistä luomuviljelyn merkittävää kehitystä EU:ssa, ellei kansallisten CAP strategiasuunnitelmien luonnoksiin tehdä merkittäviä parannuksia useissa jäsenvaltioissa.

Linkki lehdistötiedotteeseen IFOAM OE lehdistötiedote

IFOAM OE analyysi eri jäsenmaiden CAP suunnitelmista  Analyysi jäsenmaista

ORGANIC MOVEMENT WARNS OF INSUFFICENT AMPITION IN CAP STRATEGIC PLANS

BRUSSELS, BELGIUM, 18 November 2021 – Today, the organic food and farming  movement published an evaluation of measures and budgets to support organic agriculture in Members States’ draft CAP Strategic Plans (CAP SPs). The analysis, based on organic farmers associations’ feedback across 19 countries, shows that unless draft CAP national Strategic Plans are significantly improved in several Member States, the new CAP will not contribute to a significant development of organic farming in the EU.

Lue myös