Yhdistyneet Luomutuottajat ry on kiinnittänyt huomiota siihen, että Suomessa valitut toimenpiteet CAP järjestelmässä eivät ole vastanneet CAP tavoitteisiin luomun osalta. Tavoitellun kasvun sijaan onkin luomupinta-ala lähtenyt voimakkaaseen laskuun. Olemme ehdottaneet jo valmistelun yhteydessä erilaisia luomutuotannon lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä CAP järjestelmään ja osoittaneet siinä olevia puutteita ja heikkouksia tavoitteiden saavuttamisessa. Luomupinta-alan laskeminen johtuu pääasiassa tukijärjestelmään tehdyistä muutoksista myyntikasvien osalta.

Suomen CAP tavoitteen saavuttamiseksi luomun osalta tarvitaan luomukorvaukseen välittömästi merkittäviä muutoksia. Luomuun siirtymisen tukemiseksi on otettava käyttöön siirtymäkauden tuki. Helppo ja nopea tapa aloittaa siirtymäkauden tukeminen on muuttaa pykälän 12 tekstissä olevia päivämääriä.

Luomukorvaus 160 €/ha on pysynyt samana useita vuosia, vaikka viime vuosien aikana luomukasvintuotannon kannattavuus suhteessa tavanomaisen kasvintuotannon kannattavuuteen on heikentynyt merkittävästi. Markkinoilla luomun ja tavanomaisen viljan hinnat ovat tällä hetkellä lähes samalla tasolla. Luomukorvaus olisi maksettava täysimääräisesti tuotantotapojen kannattavuusero huomioiden. Kun otetaan huomioon luomupinta-alassa tapahtunut lasku, niin luomukorvauksen korottamisesta ei aiheudu merkittävää lisäkustannusta.

Luomuviljelijöiltä on perusteettomasti evätty mahdollisuus valita toimenpiteitä CAP järjestelmästä. Perusteena on mainittu meidän mielestämme virheellisiä tulkintoja luomuasetuksesta. Esimerkiksi viljelykiertovaatimus: luomuasetuksessa tai luomun tuotanto-ohjeissa ei ole nurmikasvustoille viljelykiertovaatimusta. Todellisia perusteita luomukorvauksen maksurajoituksiin luonnonhoitopeltojen, monimuotoisuuspeltojen ja suojavyöhykkeiden osalta ei ole. Lisäksi ekojärjestelmän viherlannoitusnurmen, luonnonhoito- ja monimuotoisuuspeltojen vaatimukset poikkeavat kokonaan luomuasetuksen ja tuotanto-ohjeiden vaatimuksista. Tulemme ehdottamaan rajoitusten poistamista näiden tukien osalta.

Luomukotieläintuotannon osalta tarvitaan luomukorvaukseen isompia toimenpiteitä vielä nykyisen rahoituskauden aikana. Asian valmistelu pitää aloittaa luomuedunvalvontajärjestöjen kanssa välittömästi, jotta muutokset ehtivät vuodelle 2025.

Lausunto luomukorvauksesta vuodelle 2024

Lue myös