Muutokset sitoumusehdoissa vaikuttavat pieniltä, mutta niillä voi olla tilakohtaisesti suuret vaikutukset. Luomukorvauksen asetustekstiin on jäänyt muutama epäselvä lausekin. Artikkelissa on kerrattu keskeisimmät muutokset edelliseen kauteen.

  1. Hakijan on sitoumuskauden aikana suoritettava yhden päivän pituinen luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoja, sitoumusehtoja ja viljelyä koskeva koulutus tai hyödynnettävä vähintään 3 tuntia Neuvo-järjestelmän mukaista luomuneuvontaa.
  1. Myyntikasveja on viljeltävä joka vuosi vähintään 30 % siirtymäkauden ohittaneesta sitoumusalasta. ”Edellisellä kaudella: uusilla tiloilla myyntikasveja tuli olla keskimäärin 30 % 4. ja 5. vuonna sitoumusalasta ja sitoumuksen jatkovuosina keskimäärin vähintään 30 % sitoumuskauden aikana”. Luomuun siirtyville tiloille muutos on merkittävä ja vaatii huolellisuutta. Jos luomuun siirtyvällä tila hakee joillekin lohkoille siirtymävaiheen lyhennystä tai liittää sitoumukseen luomulohkoja, niin pitää muistaa täyttää myyntikasvivaatimus aina, kun tilalla on yksikin luomulohko. Joka vuotinen myyntikasvivaatimus ei mahdollista pienemmillä tiloilla käytössä ollutta viljelykiertoa, jossa viljeltiin vuosittain samaa kasvia koko alalla.
  1. Myyntikasviluettelosta on poistettu puitavien viljojen seoskasvusto, viljojen ja öljykasvien seoskasvusto sekä asetuksen liitteessä mainittujen valkuaiskasvien seoskasvusto, viljojen ja asetuksen liitteessä mainittujen valkuaiskasvien seoskasvusto. Seoskasvustojen poistuminen myyntikasviluettelosta koskee erityisesti tiloja, joilla on eläimiä. Yhtä lailla se tuo haasteita luomukasvinviljelytiloille, joilla satotasoa yritetään nostaa typensitojakasveilla.
  1. Myyntikasviksi ei lueta ennen tuleentumista korjattavia kasvustoja. Asetuksen tekstissä asia oli ilmaistu epäselvästi. Palkoviljat löytyvät edelleen myyntikasviluettelosta, joten niiden tuleentuneet palkokasvustot ovat edelleen myyntikasveja. Myyntikasvit kannattaa varmistaa liitetiedostosta, jossa on lueteltu kaikki kasvikoodit, jotka kelpaavat myyntikasveiksi.  
  1. Myyntikasvivaatimusta ei tarvitse noudattaa sellaisella maatilalla, jonka sitoumusalasta käytetään vähintään 50 prosenttia oman luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen kohteena olevan karjan rehuksi tai kyseisen maatilan kanssa säännöllistä yhteistyötä tekevien kotieläintuotantoa koskevan luomusitoumuksen tehneiden maatilojen karjan rehuksi. ” Edellisellä kaudella: myyntikasveja ei tarvitse tuottaa tilalla, jolla sato käytetään pääosin oman karjan rehuksi”. Tämä saattaa tuoda haasteita luomukotieläintiloille, jotka ovat varanneet reilusti pinta-alaa eläimiä varten.
  1. Lisäalan perusteella ei tehdä enää uusia sitoumuksia, vaan lisäalat lisätään olemassa olevaan luomusitoumukseen.
  1. Hakemukset tehdään vain ja ainoastaan sähköisesti VIPU-tukisovelluksessa.
  1. Jos nykyisen luomusitoumuksen sitoumusaika on kesken, niin voit mukauttaa sen uusien ehtojen mukaiseksi sitoumusajan loppuun asti. Halutessasi voit myös tehdä uuden 5-vuotisen sitoumuksen. Ehdot ovat kummassakin tapauksessa samat, vain päättymisaika on eri.

 

Luomukotieläintuotannon vaatimus muuttui luomusitoumuksessa 

  1. Hakijalla on oltava luonnonmukaisesti kasvatettuja tuotantoeläimiä keskimäärin vähintään 5 eläinyksikköä (ey) jokaisena sitoumusvuonna. ”Edellisellä kaudella: luomukotieläimiä piti olla vähintään 0,3 ey/sitoumushehtaari/vuosi”.

Lue myös