Luomun rahoitus on riittämätön 20 % tavoitteeseen 

Lähtöasetelma edelliseltä kaudelta

Luomurahoitus oli edellisellä kaudella 326 milj. eli keskimäärin 50 milj. euroa/vuosi. Edellisen kauden rahoituksen tavoitteena oli kasvattaa luomupinta-ala 355 000 hehtaariin. Luomupinta-alalle kuitenkin asetettiin tavoitteeksi 20 %, joka tarkoittaa noin 440 000 hehtaaria luomukorvauskelpoista pinta-alaa. Budjetointi osoittaa, ettei hallituksessa oikeasti uskottu luomualan kasvuun.

Luomuala kasvoi kuitenkin odotettua nopeammin. Keskimääräinen kasvu oli lähes 11 % vuodessa vuosina 2015-2018, jonka seurauksena luomutuotantoon budjetoidut rahat tulivat kokonaan sidotuksi jo luomuviljelyyn siirtyneelle alalle.  Tässä vaiheessa luomusitoumuksessa oleva pinta-ala oli kasvanut 13,9 %. 2019 uusia luomusitoumuksia ei enää pystytty tekemään olemassa olevan budjetin pohjalta. Vuosille 2020-2022 saatiin luomubudjettiin uutta rahoitusta ja luomusitoumuksia alettiin uudestaan tekemään vanhoilla ehdoilla.

Kuinka paljon luomurahoitus kasvaa tulevalla tukikaudella 2023-2027

Tällä hetkellä voidaan arvioida, että luomutuotantoon käytetään tänä vuonna noin 63-64 miljoona €/v. Jos luomuala kasvaa ensi vuonna samassa tavalla 5-6 %, niin 2022 luomutuotantoon on sitoutunut vanhoille toimijoille noin 67-68 milj, euroa vuodessa.

Uudelle kaudelle budjetti on 368,4 milj. euroa eli keskimäärin 73,7 milj. €/vuodessa. Tätä taustaa vasten puheet luomurahoituksen merkittävästä lisäyksestä tuntuvat ylimitoitetulta. Jos tukitasot säilyvät entisinä, niin 10 % kasvulla koko budjetti sitoutuu vanhoille toimijoille jo heti alkukaudesta, eikä uusia tiloja voida ottaa luomukorvauksen piiriin. Jos luomualan kasvu on 5 % niin rahat loppuvat kauden puolivälissä.

Eli ollaan ihan vastaavassa tilanteessa kuin nykyisellä kaudella. Uusia luomutiloja ei voi ottaa korvauksen piiriin, ellei jostain löydetä lisärahoitusta. 20 % pinta-alatavoitteeseen nyt budjetoitu rahoitus ei tule riittämään. Luomurahoitusta olisi kasvatettava arviolta 10 -11 miljoonaan eurolla tulevalla rahoituskaudella, jotta 20 % tavoite voitaisiin saavuttaa.

Lue myös