Edunvalvonta

Maataloustuotannon kehittämistoimenpiteitä valmistelemaan nimitettiin työryhmä, jossa ei ole luomuedustajaa

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut neljä työryhmää valmistelemaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) seuraavan rahastokauden (2021-2027) strategista kansallista suunnitelmaa EU:n asettamien tavoitteiden pohjalta. Jäsenmaakohtainen cap-suunnitelma, joka kattaa molemmat pilarit, valmistellaan tämän vuoden aikana. Se sisältää maakohtaiset tavoitteet ja tavoiteltavat tulokset ja toimenpiteet tuloksiin pääsemiseksi.

Työryhmien on erityisesti kiinnitettävä huomiota kannattavan ja vastuullisen maataloustuotannon edistämiseen ja tavoitteiden yhteensovittamiseen. Toimenpiteiden tulee edistää vaikuttavien tulosten saavuttamista asiakkaiden, ympäristön ja ilmaston, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden hyväksi.

Luomutuotanto vastaa erityisen hyvin EU:n asettamiin tavoitteisiin. Tuntuukin erityisen kummalliselta, ettei ministeriön asettaman työryhmän kokoonpanoon mahtunut yhtään luomuasiantuntijaa. Luomutuotteille on kysyntää ja luomutuotanto on myös tuottajille kannattavampaa.

Cap27-työpajoissa kaikki, myös luomujärjestöt, saivat vastata ministeriön valmistelemiin kysymyksiin siitä mikä oli hyvää tai huonoa nykyisellä tukikaudella ja myös kehitysajatuksia tulevalle. Näistä näkemyksistä ja ajatuksista ei kuitenkaan käyty keskustelua tai arvioitu miten ne sopisivat EU:n asettamiin tavoitteisiin. Tämä keskustelu käydään vasta ministeriön asettamassa työryhmässä.

Luomujärjestöt eivät siis ole mukana päättämässä sitä, minkälainen luomutukijärjestelmä seuraavalle tukikaudelle rakennetaan.

Lue myös