Edunvalvonta

Päätoiminen viljelijä

Ehdollisuus koskee kaikkia tiloja. Ensimmäisenä tukimuotona pitäisi olla vapaaehtoiset I- ja II-pilarin ympäristötoimenpiteet. Lohkot, joilla on kasvamassa vuodesta toiseen ns. hömppäheinää olisi oikeutettu vain ympäristätoimenpiteiden tukeen. Jotta lohkot saisi myös perustukea ja LFA tukea, olisi lohkoilla viljeltävä myös muita kasveja.

Muihin tukiin oikeus tulisi vain niille tiloille (tai lohkoille), joilla on joko tuotantoeläimiä tai noudatetaan viljelykiertoa. Viljelijällä olisi itse mahdollisuus päättää sitoutuuko päätoimiseksi viljelijäksi, joka noudattaa viljelykiertoa vai hakeeko vain tukea ympäristötoimenpiteistä.

Lue myös