Yhdistyneet Luomutuottajat ry

Yhdistyneet Luomutuottajat ry
Ekologiska producenternas Allians rf
Finnish Organic Producer’s Alliance, FOPA

Yhdistyksen tavoite

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa luomutuottajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä voi tehdä näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Jäsenyys

Yhdistyneet Luomutuottajat ry on luomutuottajien edunvalvontayhdistys. Yhdistyksen jäsenenä voi olla luonnollinen henkilö tai luomutuottajien oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

2023 vuosikokouksessa yhdistyksen sääntöjä uudistettiin ja uutena jäsenyysmuotona otettiin käyttöön luonnollinen henkilö. Muutoksen taustalla oli helpottaa ja suoraviivaistaa yhdistyksen toimintaan osallistumista koko Suomen alueelta.

Jäsenmaksu 2024

Henkilöjäsenmaksu 65 euroa.

Hakemukset

Jäsenhakemuksen, jossa ilmenee henkilön nimi, tuotantosuunta, osoite, sähköposti ja puhelinnumero, voi lähettää yhdistyksen sähköpostiin yhdistyneetluomutuottajat@gmail.com.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja Juho Maula, Tuusula
Hallituksen sihteeri Reijo Käki, Kirkkonummi

Hallituksen jäsenet

Esa Heikkilä, Tuusula
Mikko Simola, Orimattila
Anders Fagerström, Inkoo
Kari Juhola, Iitti

Varajäsenet

Pentti Mattila, Tuusula
Mikko Uotila, Kouvola
Aira Sevón, Myrskylä

Jäsenyhteisöt

ESVY ry
Kuhilas ry
Kymen Luomu osuuskunta

Organisaatioiden jäsenyydet

IFOAM OE
Pro Luomu

Vaikutuskanavat

Maa- ja metsätalousministeriön luomualajaosto

Vilja-alan yhteistyöryhmän luomuryhmä

Ruokaviraston sidosryhmä tapaamiset

Luomu organisaatioiden yhteistyöpalaverit