Yhdistyneet Luomutuottajat ry

Yhdistyneet Luomutuottajat ry
Ekologiska producenternas Allians rf
Finnish Organic Producer’s Alliance, FOPA

Yhdistyksen tavoite

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa luomutuottajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä voi tehdä näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja Juho Maula, Tuusula
Asiamies Reijo Käki, Porvoo

Hallituksen jäsenet

Matti Kunnari, Hamina
Mikko Simola, Orimattila
Anders Fagerström, Inkoo
Pentti Mattila, Tuusula

Jäsenyhteisöt

ESVY ry
Kuhilas ry
Kymen Luomu osuuskunta

Organisaatioiden jäsenyydet

IFOAM-EU
Pro Luomu

Vaikutuskanavat

Maa- ja metsätalousministeriön luomualajaosto

Vilja-alan yhteistyöryhmän luomuryhmä

Ruokaviraston sidosryhmä tapaamiset

Luomu organisaatioiden yhteistyöpalaverit