Edunvalvonta

Yksinkertaistaminen

Jotta yksinkertaistaminen onnistuu, pitää asiaa lähestyä kokonaan tyhjältä pöydältä. Nyt meillä on aivan liikaa ja myös turhia kasvikoodeja. Jatkossa kasvikoodit lähtökohtaisesti voisivat kertoa mihin asetettuun tavoitteeseen ne kohdistuvat. Hallinto saisi selkeän ja yksinkertaisen tavan seurata tavoitteiden toteutumista. Tietenkin kasvikoodien lisäksi tarvitaan muitakin tietoja, jotka liittyvät tukien maksatukseen.

Mihin tarvitaan nykyistä tietoa onko kyseessä laidun, säilörehu, siemennurmi, LHP-nurmi, viherlannoitusnurmi jne… Tärkeämpää olisi tietää onko kyseessä matalajuurinen, yksipuolinen nurmikasvusto vai monilajinen syväjuurinen nurmikasvusto.

Lue myös