Luomukorvauksen tasoa ja suhdetta muihin CAP tukiin on tarkasteltava uudestaan 

Luomukorvauksen tasossa on huomioitava keväällä 2022 tapahtuneet muutokset. Luomun pitää olla edelleen houkutteleva vaihtoehto kemialliselle viljelylle. Luomu ei ole riippuvainen ulkomailta tuotavista tuotantopanoksista ja lisää siten jokaisen maan huoltovarmuutta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut suuria muutoksia viljan hinnoissa. Tällä hetkellä tavanomaisen viljan hinta on jo ajoittain noussut luomuhintoja korkeammalle. Tavanomaisesta kasvintuotannosta on tullut kannattavampaa kuin luomukasvintuotanto. Isot ja nopeat muutokset toimintaympäristössä pitää huomioida tukitasoissa. Tukitasojen pitää reagoida muutoksiin vuosittain.

Suomen CAP esitys on komission arvioitavana. Arvioinnin aikana olisi pyrittävä korjaamaan esitykseen lausuntoajan jälkeen tulleet luomutiloja koskevat heikennykset ja puutteet.

Luomukorvauksen perusteena oleva laskelma on päivitettävä.

Tavanomainen kasvintuotanto on selvästi kannattavampaa kuin luomukasvintuotanto. Luomukorvauksen määrä on laskettava uudelleen.

Tukitoimenpiteistä on poistettava luomuun kohdistuvat leikkaukset

Tukitoimenpiteiden ehdoissa on huomioitava kasvintuotantoon kohdistuvat muut CAP tukitoimenpiteet siten, että niistä aiheudu negatiivista vaikutusta luomutiloille maksettavien tukien määrään. Suomen CAP ehdotuksessa luomutilojen mahdollisuutta saada tukea toimenpiteistä on rajattu tai toimenpiteen valitessa tila menettää kyseiseltä alalta luomukorvauksen ja mahdollisesti myös muita tukia. Rajaukset vähentävät merkittävästi ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden valintaa ja luomutuotantoon siirtymistä.

  1. Suojavyöhyke (leikkaus 160 €/ha). Luomutilalle ei makseta luomukorvausta suojavyöhyke toimenpiteestä. Luomukorvaukseen ei sisälly taloudellista korvausta tai ehtoa suojavyöhykkeiden perustamisesta. Kyseessä ei siis ole kaksinkertaisesta maksusta tai luomutuotantoehdoissa olevasta vaatimuksesta suojavyöhykkeiden perustamisesta.
  2. Luonnonhoitopelto (leikkaus 160 €/ha). Luomutilalle ei makseta luomukorvausta luonnonhoitopelto toimenpiteestä. Luomukorvaukseen ei sisälly taloudellista korvausta tai ehtoa luonnonhoitopeltojen perustamisesta. Kyseessä ei siis ole kaksinkertaisesta maksusta tai luomutuotantoehdoissa olevasta vaatimuksesta.
  3. Monimuotoisuuskasvit (leikkaus 160 €/ha). Luomutilalle ei makseta luomukorvausta monimuotoisuuskasvi toimenpiteestä. Luomukorvaukseen ei sisälly taloudellista korvausta tai ehtoa monimuotoisuuskasvustojen perustamisesta. Kyseessä ei siis ole kaksinkertaisesta maksusta tai luomutuotantoehdoissa olevasta vaatimuksesta.
  4. Tilakohtaisen tuen leikkaus. (leikkaus 54 €/ha). Leikkaus vähentää ekojärjestelmän toimenpiteiden houkuttelevuutta luomutilojen ja myös tavanomaisten tilojen osalta. Kaksinkertainen maksu voidaan välttää rajaamalla päällekkäisyys lohkokohtaisesti.
  5. Viherlannoitusnurmet (tuki 0 €/ha luomutiloilla ja tilakohtaisen tuen leikkaus 54 €/ha). Luomutilalle ei makseta luomukorvausta viherlannoitus toimenpiteestä. Luomutila menettää myös ympäristötuen tilakohtaisen tuen kyseisen lohkon osalta. Tilakohtaisen tuen ehdoissa ei ole vaatimuksia viherlannoituskasvustojen osalta. Perusteettoman leikkauksen seurauksena luomukasvinviljelytilat tulevat ilmoittamaan nurmilohkot tuotantonurmina, joka aiheuttaa pellon käytön ja satotietojen tilastointiin vääristymiä.
  6. Talviaikainen kasvipeitteisyys. Toimenpiteestä puuttuu korotettu tuki vihreälle kasvipeitteisyydelle. Komission vaatimus monitasoisesta tukijärjestelmästä ei toteudu. Ympäristötavoitteiden toteutumisen kannalta olisi ollut tarkoituksenmukaista luoda kasvipeitteisyyteen vaativampi vihreän talviaikaiseen kasvipeitteisyyden taso korkeammalla tukitasolla.

Siirtymäkauden tuki. Toimenpiteistä puuttuu korotettu tuki luomutuotantoon siirtymisajalta. 1.1.2022 alkaen luomutuotantoon siirtymisen kustannukset kasvavat merkittävästi uusien vaatimusten takia. Korotettu tuki kahdelle ensimmäiselle vuodelle on taloudellisesti perusteltavissa.

Lue myös