Edunvalvonta2019-11-06T16:15:45+02:00

Edunvalvonta

LEHDISTÖTIEDOTE 18.11.2019

18.11.2019|

Onko Suomi leikkaamassa miljardin maatalouden ympäristörahoituksesta? Maa- ja metsätalousministeriö on leikkaamassa noin miljardi euroa maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden rahoituksesta vuosina 2021–2027. Näin voi käydä, jos EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uutta työkalua eli ekojärjestelmää ei oteta käyttöön Suomessa.

CAP 2021-2027 Eko-järjestelmät

17.11.2019|

Ekojärjestelmä korvaa viherryttämisen vaatimukset Tällä hetkellä viljelijöille maksetaan viherryttämistukea siitä, että he käyttävät viljelymenetelmiä, jotka auttavat ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Viherryttämisen vaatimukset olivat kaikissa EU-maissa samat ja komission asettamat. Viherryttämisen vaatimuksia olivat viljelyn monipuolistaminen, pysyvän nurmen säilyttäminen ja 5 % vaatimus ekologisille aloille. Jokaisen EU-maan on täytynyt osoittaa viherryttämiseen EU:n maksamasta suorasta tulotuesta 30 %. Suomi saa nykyisellä kaudella suoraa tulotukea 3,663 miljardia euroa ja siitä 30 % eli 1,099 miljardia euroa käytetään viherryttämiseen.

CAP 27

5.11.2019|

Vielä ei ole varmaa tietoa millainen lopullinen tukijärjestelmä tulee olemaan. Tällä sivulla kerrotaan ja kommentoidaan eri lähteistä saatua tietoa ja yritetään myös vaikuttaa tulevaan CAP-järjestelmään.

Miten luomutuotannon tukea tulisi kehittää?

30.10.2019|

Vaikka luomutuotanto onkin ympäristöystävällistä, niin sitäkin voidaan ohjata tukijärjestelmän avulla vielä ympäristöystävällisemmäksi. Luomutuotannon ympäristöystävällinen viljelytapa tulisi korvata luomuviljelijöille ympäristötuen puolella ympäristö- ja ilmastotoimenpiteinä.

Yksinkertaistaminen

24.10.2019|

Jotta yksinkertaistaminen onnistuu, pitää asiaa lähestyä kokonaan tyhjältä pöydältä. Nyt meillä on aivan liikaa ja myös turhia kasvikoodeja.

Päätoiminen viljelijä

10.10.2019|

Ehdollisuus koskee kaikkia tiloja. Ensimmäisenä tukimuotona pitäisi olla vapaaehtoiset I- ja II-pilarin ympäristötoimenpiteet.