Edunvalvonta2019-11-06T16:15:45+02:00

Edunvalvonta

Luomukorvaus

13.4.2021|

 Ympäristö- ja ilmastotavoitteiden lisäksi luomutuotanto edistää myös muita komission ympäristöpolitiikalle asettamia tavoitteita eläinten hyvinvoinnista maatilojen [Lue lisää...]

Lausunto luomukorvauksesta

14.3.2021|

Ministeriö lähetti ensimmäistä kertaa luomujärjestöille kommentoitavaksi muistion ministeriön suunnitelmasta uudesta luomukorvauksesta. Suunnitelma pitää sisällään hyvin paljon saman kaltaisen järjestelmän kuin vanhakin. Ministeriö onkin viestinyt, että se haluaa jatkaa tulevan tukikauden hyvin samankaltaisella järjestelmällä, jota se pitää toimivana. Ministeriön pinta-ala tavoite tulevalle kaudelle olisi sama 20 % kuten nykyisinkin. Kokonaan uutena vaatimuksena ministeriö ehdottaa, että luomutilan tuotantoeläimet olisi siirrettävä luomutuotantoon viimeistään neljäntenä sitoumusvuonna. Lisäksi 30 % myyntikasvivaatimus koskisi kaikkia luomutiloja, myös luomukotieläintiloja.  

Yle uutisoi

22.10.2020|

Yle: tutkijat huolestuivat lannoitteiden nopeasti kasvaneista päästöistä Typpioksiduulin päästöt ovat kasvaneet maataloudessa typpilannoituksen takia. Ruuantuotannosta [Lue lisää...]

Luomu on ratkaisu

21.5.2020|

EU:n komissio ehdottaa luonnonmukaisen maatalouden lisäämistä 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Asiasta kerrotaan juuri julkaistuissa biodiversiteetti- ja Pellolta pöytään - strategioissa. Komissio laatii luonnonmukaisen maatalouden toimintasuunnitelman, joka auttaa jäsenmaita edistämään luonnonmukaisten tuotteiden tarjontaa ja kysyntää. Pellolta pöytään -strategiassa EU ottaa selkeästi kantaa luomualan kasvattamiseksi. EU:n tavoite on selvä: se haluaa merkittävästi lisätä luonnonmukaista maataloutta. Luomuviljely sopii hyvin EU:n reilun, terveyttä edistävän ja ympäristöystävällisen elintarvikejärjestelmän kehittämisen tavoitteisiin ja siinä toteutuu vastuullinen lähestymistapa ilmasto- ja ympäristökysymyksiin.

CAP kuulumisia Euroopasta

1.4.2020|

CAP-kuulumisia Euroopasta Jäsenmaat ovat vesittämässä komission esityksiä. 2-pilarin maaseudun kehittämisrahojen 30 % osuuden kohdentaminen ilmasto- ja ympäristötoimenpiteisiin on keskustelun alla. Nyt keskustellaan voidaanko mukaan laskea myös jollain tasolla LFA-tuki, vaikka siinä ei ole ympäristöön tai ilmastoon kohdistuvia vaatimuksia. 1-pilarin suorien tukien ympäristö- ja ilmastotoimenpiteisiin korvamerkitystä rahoituksen osuudesta käydään parhaillaan keskustelua. Esimerkiksi Liettua olisi valmis osoittamaan 30 % ja toisaalta Suomi ei haluaisi käyttää näihin tukiin euroakaan. Ekojärjestelmiin suhtaudutaan jäsenmaissa yleisesti ottaen positiivisesti ja halutaan pitää se jäsenmaille pakollisena. Monissa maissa suunnitellaan joko luomun tai luomuun siirtymisen tukemista 1-pilarissa.

IFOAM EU julkaisi oppaan Ekojärjestelmien käyttöönotosta

4.3.2020|

IFOAM EU on julkaisut oppaan Ekojärjestelmien käyttöönotosta uudella CAP kaudella. Oppaan tarkoituksena on auttaa ymmärtämään paremmin tätä uutta työkalua yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategisten suunnitelmien täytäntöönpanossa ja arvioinnissa. Ekojärjestelmät tulevat viherryttämisen tilalle, ne ovat kokonaan EU:n 100 % rahoittamia ja jokainen jäsenmaa itse päättää Ekojärjestelmiin tulevista toimenpiteistä.

LEHDISTÖTIEDOTE 18.11.2019

18.11.2019|

Onko Suomi leikkaamassa miljardin maatalouden ympäristörahoituksesta? Maa- ja metsätalousministeriö on leikkaamassa noin miljardi euroa maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden rahoituksesta vuosina 2021–2027. Näin voi käydä, jos EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uutta työkalua eli ekojärjestelmää ei oteta käyttöön Suomessa.

CAP 2021-2027 Eko-järjestelmät

17.11.2019|

Ekojärjestelmä korvaa viherryttämisen vaatimukset Tällä hetkellä viljelijöille maksetaan viherryttämistukea siitä, että he käyttävät viljelymenetelmiä, jotka auttavat ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Viherryttämisen vaatimukset olivat kaikissa EU-maissa samat ja komission asettamat. Viherryttämisen vaatimuksia olivat viljelyn monipuolistaminen, pysyvän nurmen säilyttäminen ja 5 % vaatimus ekologisille aloille. Jokaisen EU-maan on täytynyt osoittaa viherryttämiseen EU:n maksamasta suorasta tulotuesta 30 %. Suomi saa nykyisellä kaudella suoraa tulotukea 3,663 miljardia euroa ja siitä 30 % eli 1,099 miljardia euroa käytetään viherryttämiseen.

CAP 27

5.11.2019|

Vielä ei ole varmaa tietoa millainen lopullinen tukijärjestelmä tulee olemaan. Tällä sivulla kerrotaan ja kommentoidaan eri lähteistä saatua tietoa ja yritetään myös vaikuttaa tulevaan CAP-järjestelmään.

Miten luomutuotannon tukea tulisi kehittää?

30.10.2019|

Vaikka luomutuotanto onkin ympäristöystävällistä, niin sitäkin voidaan ohjata tukijärjestelmän avulla vielä ympäristöystävällisemmäksi. Luomutuotannon ympäristöystävällinen viljelytapa tulisi korvata luomuviljelijöille ympäristötuen puolella ympäristö- ja ilmastotoimenpiteinä.

Yksinkertaistaminen

24.10.2019|

Jotta yksinkertaistaminen onnistuu, pitää asiaa lähestyä kokonaan tyhjältä pöydältä. Nyt meillä on aivan liikaa ja myös turhia kasvikoodeja.

Päätoiminen viljelijä

10.10.2019|

Ehdollisuus koskee kaikkia tiloja. Ensimmäisenä tukimuotona pitäisi olla vapaaehtoiset I- ja II-pilarin ympäristötoimenpiteet.