Edunvalvonta

Komission on antanut suositukset ekojärjestelmän toimenpiteistä

Ekojärjestelmä on EU:n kokonaan rahoittamiin tukiin kuuluva ympäristö- ja ilmastotukijärjestelmä. Sen tarkoituksena on lisätä myönteisiä ympäristövaikutuksia. Jäsenvaltion on tuettava ekojärjestelmän tuella viljelijöitä, jotka noudattavat ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Ekojärjestelmien tuen tulisi olla korkeampi kuin kustannukset ja tulonmenetykset. Tukitason tulisi vaihdella kunkin ekojärjestelmän toimenpiteen kunnianhimon mukaan.

Ekojärjestelmän rakenne poikkeaa ympäristötuesta. Ekojärjestelmiin varattu rahamäärä päätetään vuosittain, samoin kunkin ekojärjestelmän toimen ennakoitu yksikkötuen ylä- ja alaraja. Jos ekojärjestelmien hakemuksia tulee oletettua vähemmän, yksikkötuen voi nostaa ylärajalle. Jos rahaa siitä huolimatta jäisi käyttämättä, voi sitä siirtää johonkin toiseen suorien tukien toimenpiteeseen. Jos hakemuksia tulee oletettua enemmän, voi yksikkötuen laskea alarajan alapuolellekin, jotta vältettäisiin määrärahojen liikakäyttö. Tarvittaessa ekojärjestelmään voidaan siirtää rahaa toisesta suorien tukien toimenpiteestä (esim. perustulotuesta), mutta kuitenkin niin, että luovuttavan toimenpiteen yksikkötuki ei saa laskea alarajan alle. Vuosina 2023-2024 ekojärjestelmässä käyttämättä jääviä varoja voi siirtää edellä esitettyä vapaammin muihin suoriin tukiin ja II-pilarin ilmasto- ja ympäristötoimiin.

Jäsenvaltioiden olisi tarjottava laaja valikoima ekojärjestelmiä sen varmistamiseksi, että viljelijät voivat osallistua niihin ja eri tavoitetasoista voidaan palkita. Ekojärjestelmien valikoimassa pitää olla ravinteiden kestävän käytön välineen käyttö ja tarkoituksenmukainen kosteikkojen ja turvemaiden ylläpito.

Suomelta puuttuu kunnianhimo

Suomessa ei ole vielä julkaistu ministeriön ehdotusta toimenpiteistä. Alustavassa keskustelussa on ollut esillä kasvipeitteisyyteen, monipuolistamiseen ja ympäristönurmiin liittyvien toimenpiteiden siirto ympäristötuen puolelta ekojärjestelmään ja hiilinurmen lisäys yhdeksi nurmen vaihtoehdoksi. Vielä ollaan kaukana komission tavoitteesta.

Komission suosituksessa vaihtoehtoja on runsaasti ja olisi toivottavaa, että niitä otetaan myös Suomessa käyttöön.

Komission suositukset: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf

Lue myös