Puitavat seoskasvustot eivät enää kelpaa myyntikasveiksi.

Luomukorvaus uudelle CAP kaudelle muuttui vielä loppumetreillä. Valtioneuvosto antoi asetuksen 80/2023 luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta 23.1.2023. Asetus on luettavissa hakemalla numeroa 80 vuodelta 2023 osoitteesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2023

Myyntikasviluettelosta on poistettu viljojen seoskasvusto, viljojen ja öljykasvien seoskasvusto sekä asetuksen liitteessä mainittujen valkuaiskasvien seoskasvusto, viljojen ja asetuksen liitteessä mainittujen valkuaiskasvien seoskasvusto.

Muutos on merkittävä ja yhdessä vuosittaisen 30 % myyntikasvivaatimuksen kanssa ne tulevat aiheuttamaan ongelmia useille luomutiloille. Saamamme tiedon mukaan muutoksella haluttiin varmistaa, että luomukorvaus kohdistuu vain sellaisille tiloille, jotka tuottavat myyntikasveja oman tilan ulkopuolelle. Kaikista kipeimmin muutos kohdistuu luomutiloihin, joilla on tavanomaisia eläimiä. Alkuperäisessä esityksessä oli kokotilavaatimus, joka poistui luomujärjestöjen vaatimuksesta. Nyt tehtyihin muutoksiin myyntikasveista on vaikea jälkikäteen vaikuttaa. Näin merkittävästä muutoksesta olisi pitänyt kertoa etukäteen ja tutkia päätöksen kaikki vaikutukset.

Seoskasvustojen poistaminen myyntikasviluettelosta on täysin luomuviljelyn periaatteiden vastainen. Seoskasvustojen viljely ja niiden lisääminen on keskeisessä osassa kasvintuotannon tulevaisuutta. Muutos ei koske ainoastaan kotieläintiloja, vaan sillä on merkittävä vaikutus myös kasvinviljelytiloille. Muutos rajoittaa uuden luomuasetuksen 2022 monimuotoaineistojen käyttömahdollisuutta. Satotason nosto on yksi luomulle asetettu tavoite Suomen luomuohjelmassa. Seoskasvustoilla on mahdollista nostaa satotasoja etenkin viljatiloilla, joilla ei ole orgaanisia lannoitteita käytettävissä taloudellisesti järkevällä hinnalla.

Lue myös