Edunvalvonta

Miten luomutuotannon tukea tulisi kehittää?

Vaikka luomutuotanto onkin ympäristöystävällistä, niin sitäkin voidaan ohjata tukijärjestelmän avulla vielä ympäristöystävällisemmäksi. Luomutuotannon ympäristöystävällinen viljelytapa tulisi korvata luomuviljelijöille ympäristötuen puolella ympäristö- ja ilmastotoimenpiteinä. 

Ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi valittavat toimenpiteet olisivat siis kaikkien viljelijöiden valittavissa tuotantosuunnasta riippumatta. Ilmaston, maaperän ja vesistöjen suojeluun liittyy oleellisena osana kasvipeitteisyys ja nurmien viljely. Näitä toimenpiteitä pitää olla vapaasti valittavissa eritasoisina. Viljely ilman kemiallisia lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita on ympäristöteko ja se pitää palkita tulevassa tukijärjestelmässä ympäristötoimenpiteenä.

Luomulle korvamerkitty osuus tukipotista voitaisiin maksaa pinta-alalle, jolla tuotetaan markkinoille luomutuotteita. Nykyisessä tukijärjestelmässä luomutiloilta vaaditaan, että keskimäärin tiloilla on oltava 30 % myyntikasveja ja tuki maksetaan luomutilan koko pinta-alalle. Tästä käytännöstä voitaisiin luopua ja sen sijaan luomutuki kohdistettaisiin pelkästään myyntikasveja kasvavalle pinta-alalle. Samalla luomulle korvamerkityn rahan tarve vähenisi merkittävästi. Luomutuki sopisi hyvin tulevassa tukijärjestelmässä maksettavaksi suorien tukien puolella kannusteperusteisena ”ekojärjestelmänä”.

Luomuun siirtymiseen tarvitaan korkeampi tuki, koska siirtymävaiheen tuotteista ei saa markkinoilta lisähintaa ja tuotantokustannukset, kuten luomusiementen hinta on merkittävästi korkeampi.

Luomukotieläintuesta pitää poistaa eläintiheysvaatimus. Tuki pitää maksaa tulevassa tukijärjestelmässä eläinmäärän mukaan. Nykyisin kotieläintilojen pinta-alan kasvamista rajoittaa luomutuen ehtona oleva 0,3 ey/ha minimivaatimus. Isokin karja voi tippua luomutuen ulkopuolelle, jos pellon pinta-ala kasvaa. Luomukotieläintuen määrä voitaisiin määrittää tuotantosuunnittain, koska myös tuotantokustannukset ovat erilaiset.

Valitettavasti ministeri Leppä on linjannut, että Suomessa ei haluta ottaa kannusteperusteisia Eko-järjestelmiä käyttöön. Luomutukijärjestelmä halutaan pitää puhtaasti kustannusperusteisena ja erillisenä ympäristötuesta. Jos näin tapahtuu, niin luomutuki tulee tippumaan merkittävästi.

Lue myös