Edunvalvonta

Using eco-schemes in the new CAP – A guide for managing authorities

IFOAM EU on julkaisut oppaan Ekojärjestelmien käyttöönotosta uudella CAP kaudella. Oppaan tarkoituksena on auttaa ymmärtämään paremmin tätä uutta työkalua yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategisten suunnitelmien täytäntöönpanossa ja arvioinnissa. Ekojärjestelmät tulevat viherryttämisen tilalle, ne ovat kokonaan EU:n 100 % rahoittamia ja jokainen jäsenmaa itse päättää Ekojärjestelmiin tulevista toimenpiteistä.

EU:n on tilanteessa, jossa se joutuu leikkaaman maatalouteen kohdistuvaa rahoitusta ja samalla paineet kohdistaa rahoitusta ilmastotoimiin kasvavat. EU on linjaamassa tulevaa rahoituksen painopistettä ilmoittamalla julkaisevansa tänä keväänä ”Green Deal” eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman. Se tukee jo edellisen komission esitystä uudesta maatalouspolitiikasta ja painottaa entistä enemmän ilmastotoimien merkitystä.

Tulevalla kaudella olisi suunnattava 40 % CAP määrärahoista ilmastotoimiin. Tavoitetta on mahdoton saavuttaa ilman, että kaikille jäsenmaille pakolliset Ekojärjestelmät otetaan laajasti käyttöön.

Suomesta on puuttunut kokonaan avoin keskustelu uuden tukikauden ympäristö- ja ilmastotavoitteista. Suomi vastustaa kaikille jäsenmaille pakollisten Ekojärjestelmien käyttöönottoa. Ilman ekojärjestelmiä, ilmasto- ja ympäristötoimenpiteisiin kohdistuva rahoitus pienenee Suomessa puoleen nykyisestä, joka on täysin EU:n tavoitteiden ja vaatimusten vastaista. Opas sopii erityisen hyvin tämän keskustelun pohjaksi, mistä ekojärjestelmissä oikeastaan on kysymys ja mitä niillä voidaan saavuttaa.

Opas on ladattavissa seuraavasta linkistä: Using eco-schemes in the new CAP – A guide for managing authorities

Lue myös